Home

Current Power Sweden AB utvecklar system för att omvandla strömmande vatten till el. Konceptet använder en vertikalaxlad turbin kopplad direkt till en generator, allt placerat på botten.

Företaget grundades våren 2005 som resultat av forskning på Avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet. Konceptet belönades 2004 med tredje plats i affärsplantävlingen Venture Cup Öst, erhöll stipendium från Agne Johanssons minnesfond-stipendium 2005 samt Almi Uppsala innovationspris år 2004.