Nyheter

Aktieägarna i Current Power Sweden AB kallas till årsstämma Torsdagen den 9:e juni 2022.

För att få rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av
styrelsen förda aktieboken senast på dagen för bolagsstämman. Aktieägare som avser
närvara ombeds senast söndag den 5:e juni 2022 att anmäla sig hos bolaget via e-post på
adress: johan.forslund@angstrom.uu.se och får då mer information om tid och plats för stämman.